📦Zapłać przy odbiorze, ✅100% gwarancja zwrotu pieniędzy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty teraz.

Zrób zakupy
  • Suma
Kolejnie przeliczyć podatki i koszty za dostawę

Warunki świadczenia usług

 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

 

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Zapewnia nam to platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

 

SEKCJA 1 - POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim kraju zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim kraju zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu i nie może korzystać z usługi z naruszeniem jakichkolwiek przepisów obowiązujących w jego kraju (w tym między innymi praw autorskich).

Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Treści (inne niż informacje o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik polega na materiałach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie na własne ryzyko.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie internetowej. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą być dostępne tylko w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory będą wyświetlane poprawnie na ekranie komputera.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub kraju. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Limity te mogą mieć również zastosowanie do zamówień złożonych z tego samego konta klienta lub przy użyciu tej samej karty kredytowej i/lub do zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pośrednictwem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie są składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

 

Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ich ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

 

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.

 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani na które nie mamy żadnego wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, i wyrazić na nie zgodę.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

 

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Łącza stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do stron trzecich.

 

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone zgłoszenia (np. prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "Komentarze"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie Komentarze, które do nas prześle. Nie jesteśmy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do wypłaty rekompensaty za jakiekolwiek komentarze; ani (3) do odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego ani wprowadzać w błąd nas lub osób trzecich co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności.

 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

 

SEKCJA 12 - ZASTOSOWANIA ZABRONIONE
Oprócz wszelkich innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, użytkownikowi zabrania się korzystania z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania lub angażowania się w jakąkolwiek niezgodną z prawem działalność; (c) w celu naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, stanowych, prowincjonalnych lub federalnych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;(g) przesyłanie lub przekazywanie wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który w jakikolwiek sposób wpływa lub może wpływać na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, spideringu, crawlingu lub scrapingu; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z Niedozwolonych Zastosowań.

 

SEKCJA13-ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że możemy od czasu do czasu usuwać Usługę na czas nieokreślony lub zaprzestać jej świadczenia w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile nie zostało to przez nas wyraźnie określone) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku my, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, partnerzy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania z Usługi lub jakichkolwiek produktów uzyskanych za pośrednictwem Usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek Treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek Treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli poinformowano o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas oraz naszych rodziców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

 

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków użytkowania, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

SEKCJA 16 - ANULOWANIE
Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej Witryny.

Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, użytkownik nie przestrzega lub podejrzewamy, że nie przestrzega któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub możemy odpowiednio odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

 

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Żadne niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej tekst.

 

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie odrębne umowy, które udostępniamy użytkownikowi, podlegają prawu Hongkongu i zgodnie z nim będą interpretowane.

 

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
Z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków użytkowania należy kierować na adres service@looupook.com


(YUEXING TECHNOLOGY LIMITED

FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HK, Hong Kong,CHINY)